Onze resultaatgerichte werkwijze

Onze werkwijze richt zich in eerste instantie op de procesbegeleiding om u als ondernemer terug in uw ondernemerskracht te zetten. Vanuit deze centrale positie worden uw vraagstellingen gedefinieerd. Hiermee wordt ook de basis gelegd voor de volgende stap naar meer intern ondernemerschap bij management en medewerkers. De methodiek van RGO+® vormt de rode draad ter ondersteuning om uw punt op de horizon te bereiken.

Drie hoofdfases
Het proces zal opgebouwd zijn uit een drietal hoofdfases met elk een eigen zwaartepunt in het ondernemerschap:
Fase 1: De ondernemersfase met de ondernemer, eigenaar of directie
Fase 2: Sleutelfunctionarissen/MT/staf worden afgeleide ondernemers
Fase 3: Medewerkers worden interne ondernemers

Om een adequate aanpak van het proces te kunnen bepalen, vormt een uitgebreide intake met de ondernemer/eigenaar/directie altijd het begin van het traject.

Procesbegeleiding
De begeleiding van het proces om te komen tot Resultaatgericht Ondernemen vindt in verschillende vormen plaats:

Individueel bedrijfstraject
binnen uw organisatie vindt het traject Resultaatgericht Ondernemen plaats, waarbij medewerkers en management geactiveerd worden naar meer intern/afgeleid ondernemerschap en actief deelnemen in en samen werken aan het groeiproces.
Groepsgewijs bedrijfstraject
ondernemerschapstraject met andere ondernemers waarbij groepsgewijs ervaringen worden uitgewisseld en ondernemers met en van elkaar leren. Voor de diepgang van het proces en specifieke vragen per onderneming, worden groepssessie gekoppeld aan individuele bedrijfssessies.

Diverse aanpakken
Tijdens een traject kunnen diverse aanpakken worden gecombineerd, afhankelijk van uw vraag. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Coaching van de ondernemer en/of het management
 • Intervisie
 • Sparren
 • Groepsinterventie in uw organisatie
 • Teamtraining
 • Combinatie van verschillende vormen

Tools
Om een proces te versterken kunnen we diverse tools inzetten om het proces, zowel op individueel als ook op teamniveau, te versterken:

 • Lumina® en DISC® m.b.t. gedrag en communicatie.  
 • Creatieve middelen zetten wij in om vanuit andere inzichten het oplossend en creatieve vermogen van deelnemers te vergroten.
 • Teamwork en teambuilding: out-door en overige teaam-activiteiten.

Als facilitator van het proces zetten wij onze resultaatgerichtheid, veelzijdigheid en verbindingskracht in. Dit ondersteunt u om van een afstand naar uw bedrijf te laten kijken en vervolgens pragmatisch te werken AAN uw bedrijf; ook samen met uw team.

Resultaten van het inzetten van RGO+® zijn o.a.:

 • Het verbeteren van de ondernemerskracht binnen uw bedrijf; ondernemerschap van u als ondernemer en uw medewerkers als interne ondernemers
 • Duidelijke en overdraagbare bedrijfskoers, visie, samenwerken, leiderschap
 • Het verbeteren van het bedrijfsresultaat m.b.t. omzet, marge, concurrentiepositie en groei.
 • Focus op innovatie (MOPP): innovatie in Markt, Organisatie, Product en/of Proces
 • Daadwerkelijke realisering van de ondernemerskoers mede door het mobiliseren van de sleutelfunctionarissen/management
 • Meer denkkracht, draagvlak, betrokkenheid en zelf-organiserend vermogen bij medewerkers, de afgeleide of interne ondernemers

Wilt u meer weten over RGO+® ?

© 2024    Resultaatgericht Ondernemen. Alle rechten voorbehouden.