RGO+®; van idee tot implementatie!

De methodiek van RGO+® vormt een pragmatisch en concreet kader om van idee tot implementatie van de bedrijfsvisie en bedrijfskoers te komen. Dit doet u samen met uw medewerkers. RGO+® wordt door medewerkers gezien als een als een logische en intrinsieke aanpassing naar de gemeenschappelijke stip op de horizon. Omdat het in eerste instantie gaat over de juiste mindset ervaren medewerkers weinig tot geen weerstand tegen verandering, maar zijn juist intrinsiek gemotiveerd om de bedrijfskoers samen te realiseren.

Effecten van RGO+® , onderzocht door UM Maastricht, zijn o.a.:

 • Meer ondernemerskracht in de onderneming
 • Innovatie op markt-, organisatie-, proces- of productniveau
 • Groei in omzet, marge en toegevoegde waarde
 • Verbeterde concurrentiepositie
 • Werkgelegenheid

Het unieke van RGO+® is dat het start vanuit de kracht van de ondernemer en zijn ondernemers-succesfactoren. Via een helder en overdraagbaar geformuleerde bedrijfskoers worden sleutelfunctionarissen en medewerkers interne of afgeleide ondernemers; sterke medewerkers binnen de organisatie met meer zelforganiserend vermogen, die zicht hebben op hun rol en hun toegevoegde waarde aan de bedrijfskoers.

Een traject Resultaatgericht Ondernemen, RGO-traject,  is opgebouwd uit een aantal fases die, in afstemming met de ondernemer doorlopen worden om het ondernemerschap en de (interne) ondernemerskracht te versterken. De invulling van de verschillende fases is altijd afhankelijk van de behoefte en de vraagstelling die u/uw onderneming heeft.

Het proces om te komen tot Resultaatgericht Ondernemen met RGO+® kan individueel bedrijfstraject of als groepstraject doorlopen worden. Een groepstraject kan samen met ondernemers uit verschillende of dezelfde sectoren. Tijdens een traject kunnen diverse aanpakken worden gecombineerd afhankelijk van uw vraag. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Coaching van ondernemer en/of managementcoaching
 • Intervisie
 • Sparren
 • Groeps- en teaminterventie in uw organisatie
 • Combinatie van verschillende vormen

Andere tools die wij tijdens een traject kunnen inzetten om het RGO+®-proces te versterken zijn:

 • Versterken van gedrag en communicatie: Lumina®, DISC®
 • Verruimen van het creatief oplossend vermogen: Creatieve tools en sessies.
 • Teamwork en teambuilding: out-door activiteiten, creatieve sessies etc.

Wilt u gecertificeerd RGO+®specialist worden?

Wilt u meer weten over een bedrijfstraject Resultaatgericht Ondernemen?

© 2024    Resultaatgericht Ondernemen. Alle rechten voorbehouden.